Leden

Over de leden

Het ledenbestand is divers. Lid zijn communicatieprofessionals van grote en kleine bedrijven, organisaties en overheden. Maar ook communicatiebureaus, zzp’ers en mensen op persoonlijke titel.

Onder meer de Provincie Flevoland, Rabobank Almere, Steijger Communicatie, Vitens, Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland, het Flevoziekenhuis, PlusNauta, Multicopy, Fuser Almere, de Muizenkoning, Wageningen UR en Hogeschool Windesheim zijn lid.

Vereniging voor communicatieprofessionals in Flevoland