ALV: fiat voor beleid en afscheid Margriet Papma

De Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2021, helaas nog digitaal, stond in het teken van een terugblik op het afgelopen jaar, online activiteiten, financiële verantwoording en de herbenoeming van onze secretaris Jan Wind als bestuurslid van het CPF.

Na het formele gedeelte van de ALV hebben we afscheid genomen van onze penningmeester en betrokken bestuurslid, Margriet Papma. Margriet is een deel van de historie van het communicatieplatform. Zij heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan CPF. Namens bestuur en leden willen we haar heel hartelijk danken. Gelukkig blijft Margriet als lid bij het communicatieplatform.

Dick Nauta is de nieuwe penningmeester en heeft de taken van Margriet overgenomen. Om het bestuur op volle sterkte te krijgen zoeken we nog een bestuurslid. Heb je interesse, weet je een geschikte kandidaat of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via info@communicatieplatformflevoland.nl.

Aansluitend aan de ALV van 23 juni 2021 was het woord aan twee van onze leden, werkzaam in het onderwijs, over hun ervaringen om te communiceren in coronatijd en bij grote veranderingen.

Online activiteiten, we ontkomen er niet aan sinds de lockdown van vorig jaar. Erna Balk, International Communications Consultant bij Windesheim in Zwolle, neemt ons mee wat het voor haar werk en haar organisatie betekent. Na het bericht over de lockdown kwam op 13 maart vorig jaar plots een einde aan haar tour langs allerlei landen. Erna bezoekt jaarlijks vele beurzen voor het werven van studenten voor het Erasmus programma van Windesheim. Deze beurzen zijn essentieel om jongeren te enthousiasmeren voor dit internationale jaar op Windesheim. Het was even wennen om op afstand, via diverse digitale tools, beurzen te organiseren, open dagen en proeflessen aan te bieden en webinars te verzorgen.

Het is gelukt! De inzet van de tools en het een-op-een-contact met decanen van de diverse (internationale) onderwijsinstellingen heeft geresulteerd in een gelijk aantal studenten en minder kosten. Minpunt: de follow-up van de digitale ontmoetingen was moeilijker.

Offline en online is de toekomst, ook voor het werk van Erna. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat als we kijken naar mogelijkheden dat er heel veel kan, met steeds nieuwe inspiratie en middelen. Maar online contact kan een persoonlijke ontmoeting niet vervangen.

 

Rhody Matthijs van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) vertelt over de samenwerking van 3 nieuwe scholen in een nieuwe omgeving en in een periode van lockdown. Rhody is als hoofd communicatie en marketing verantwoordelijk voor de communicatie over de ontwikkelingen en adviseert het bestuur. Naast het onderwijs op afstand was er nog een andere uitdaging. De drie nieuwe scholen gaan vanaf augustus samen in de onderwijscampus Porteum. Deze verandering bracht de nodige weerstanden met zich mee. Mensen gaven online hun mening. Het onderzoek naar deze weerstanden en webcare gaf interessante informatie voor communicatie over veranderingen.

Daarnaast lag er een mooi plan voor de route naar de uiteindelijke samenvoeging en de opening van de campus. De meeste van deze activiteiten uit het plan zijn omgezet naar een digitale tool. Voordeel: het bereik was groter, meer mensen volgden de ontwikkelingen van de onderwijscampus en de weerstand verminderde. Van de school in aanbouw is een film gemaakt. Leerlingen zijn op de hoogte gehouden met een digitaal magazine en hebben een grotere rol gekregen in de communicatie van en voor de leerlingen.

Een belangrijke les uit deze periode is de wendbaarheid van een organisatie. De combinatie van online en offline is de toekomst. Voor Rhody is daarbij de vorm belangrijker dan de inhoud.

 

Presentaties zijn beschikbaar

Leden die de bijeenkomst niet hebben bijgewoond, maar wel geïnteresseerd zijn in de presentaties van Erna en Rhody kunnen deze op verzoek toegestuurd krijgen. Stuur daarvoor een mailtje naar info@communicaieplatformflevoland.nl

Voor de volgende themabijeenkomst (najaar 2021) hopen we elkaar weer live te kunnen ontmoeten.