ALV op woensdag 23 juni 2021

Woensdag 23 juni organiseert het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze is vanwege coronabeperkingen nog digitaal.
De uitnodiging met agenda ontvangen de leden begin juni in de mailbox.
Na de ledenvergadering komt de actualiteit van ons communicatiewerk aan bod: twee leden spreken over nieuwe ontwikkelingen binnen hun specifieke vakgebied. De ledenvergadering begint om 16.00 uur; aansluitend begint het inhoudelijke deel.

Aanmelden voor de ALV 2021