Trends in de samenleving – presentatie Renata Verloop CPF-bijeenkomst 23 maart 2021

Communicatieprofessionals moeten ‘de goede dingen doen’

Het zijn roerige tijden! De samenleving roert zich, mensen gaan de straat op. Er is informatie en desinformatie. Dat komt aan de oppervlakte in zaken als de toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen, coronaprotesten, klimaat-alarmen, de Black Lives Matter beweging. Ook de weerstand tegen opening van Lelystad Airport zou je als regionaal voorbeeld kunnen zien van toenemende onrust en onlust in de samenleving. Renate Verloop legt in haar lezing bloot wat daaraan ten grondslag ligt en hoe je als communicatieprofessional daarin kunt opereren.

Bouwen aan vertrouwen
In de visie van Renata draait het om vertrouwen. Maatschappelijke onrust en onlust, falende politiek en overheid en een versnipperd politiek landschap doen iets met het vertrouwen. Dat wordt o.a. zichtbaar in de Edelman Trust Barometer van Nederland:
-het vertrouwen in publieke instituties is afgelopen jaar hard gedaald – met het grootste verschil ooit tussen ‘geïnformeerde burgers’ en de massa;
-17% is bang om burgerrechten te verliezen;
-57% denkt dat de crisis ongelijkheid zal bevorderen;
-vier op de tien mensen gelooft dat de overheid het publiek opzettelijk misleidt. 43% zegt dat de media dit doen.
-minder dan een kwart van de mensen checkt informatie of beschermt zichzelf tegen desinformatie.

Het ‘stille midden’
Als communicatieprofessional kun je alles wat misgaat niet rechtbreien, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan het (her)winnen en vasthouden van vertrouwen. Nederlanders waarderen hun relatie met de overheid met een 6 en typeren deze als noodzakelijk, ingewikkeld en ver weg. Om daar wat aan te doen moet je volgens Renata ‘de goede dingen doen’. Door de samenleving goed in beeld te hebben en te betrekken bij de politieke sturing: stel de juiste vragen, ga actief op zoek naar de mening van het zogenoemde ‘stille midden. Daar zijn hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld door voor- en nadelen tegen elkaar op een rij te zetten en af te wegen. Daaruit kun je de te communiceren boodschap destilleren. Zo match je de bestuurlijke prioriteiten met wat er leeft onder de inwoners.

Persoonlijk contact
‘De goede dingen doen’ is ook het organiseren en makkelijk maken van persoonlijk contact. Wees de ‘begripvolle ambtenaar’ die invoelend is, maar ook rationeel de ander en zijn/haar probleem begrijpt. Dat is wat anders dan empathisch zijn. Toets of de boodschap aankomt, ga met mensen in gesprek en ontwikkel samen. Schrijf in begrijpelijke taal. Dat geldt niet alleen voor mensen met een lage taalvaardigheid. Begrijpelijk communiceren gaat over veel meer.

Tips en contact
Belangrijkste advies van Renata: denk vanuit het perspectief van de inwoners; maak het concreet, communiceer en focus op het gemeenschappelijke. Plaats communicatie in het hart van de samenleving. Zorg dat de samenleving in beeld is.

Contact
Voor wie vragen heeft naar aanleiding van de presentatie of nog meer wil weten, kan contact opnemen met Renata Verloop: renata@renataverloop.nl 06 – 46 31 07 03 .

De presentatie is naar alle deelnemers aan de lezing gestuurd. Wie de lezing niet heeft bijgewoond, maar hem als lid van het CPF alsnog wil hebben, kan die per mail aanvragen via info@communicatieplatformflevoland.nl .