Over CPF

Het Communicatieplatform Flevoland (CPF) is de vereniging voor communicatieprofessionals die in Flevoland wonen en/of werken. Regelmatig organiseert het CPF bijeenkomsten voor leden. Deze bijeenkomsten hebben een vakinhoudelijk deel, waarin steeds voor de beroepsgroep interessante onderwerpen worden besproken.

Tijdens dit vakinhoudelijke deel worden ideeën, suggesties en mogelijke oplossingen uitgewisseld. Aansluitend aan iedere bijeenkomst organiseren we een netwerkborrel. De bijeenkomsten worden telkens op verschillende Flevolandse locaties gehouden.

De activiteiten zijn gratis toegankelijk voor leden, inclusief consumpties. Niet leden kunnen ter kennismaking één maal kosteloos een bijeenkomst bezoeken. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met het CPF!

Lees meer over:

Vereniging voor communicatieprofessionals in Flevoland