Terugblik op de laatste bijeenkomsten

24 mei 2018
Jaarvergadering CPF en ledenbijeenkomst in het Natuurpark Lelystad
Sprekers: Jan Merton, Nico de Leeuw en Job Thomassen

Het CPF hield op 24 mei 2018 haar 10e jaarvergadering samen met gastsprekers Nico de Leeuw en Jan Merton over ‘Communicatie&Ethiek’. Job Thomassen gaf een workshop over ‘Succes met LinkedIn en Social Selling. 

8 februari 2018
Nieuwjaarsbijeenkomst CPF in restaurant Flantuas op vliegveld Lelystad
Spreker: Vera de Witte, auteur van het boek ‘De nieuwe communicatieprofessional’

Op donderdag 8 februari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor de leden van Communicatieplatform Flevoland plaats. Deze keer hebben we communicatieprofessional en auteur over een breed scala aan communicatie thema’s Vera de Witte uitgenodigd.
Vera de Witte vertelde over haar visie op ‘De nieuwe communicatieprofessional’, naar het boek dat dit voorjaar van haar hand is verschenen. Na afloop kregen de deelnemers een exemplaar van het boek van Vera mee naar huis.
Het verhaal van Vera ging over de grote impact van onze veranderende samenleving vanuit communicatieperspectief. Organisaties zoeken naar antwoorden op talloze vragen die de buitenwereld stelt. Feit is dat reageren niet meer voldoende is; het gaat om ageren en acteren om te overleven. En dat kan alleen maar als trends en ontwikkelingen voortdurend gemonitord worden, de organisatie weet wie zij is en continu met diverse partijen over tal van onderwerpen interacteert. Communicatie als dé factor voor organisatiesucces.

7 december 2017
Bezoek aan Provincie Flevoland
Sprekers: Ward de Meulemeester, projectleider Omgevingsvisie en Loraine Westerneng, communicatieadviseur Omgevingsvisie
Communicatie rondom de nieuwe Omgevingsvisie is het onderwerp waar de communicatie collega’s van de provincie Flevoland ons in meenemen.

De veranderende maatschappij vraagt om een overheid die mee verandert: een transparante, uitnodigende en meer op samenwerking gerichte overheid die ruimte biedt aan initiatieven uit de samenleving. De provincie Flevoland heeft in samenspraak met inwoners en verschillende organisaties en partijen een nieuwe Omgevingsvisie opgesteld. Die de strategische hoofdopgaven voor de lange termijn omvat en rekening houdt met de grote veranderingen die op de provincie afkomen. In 2018 start de uitvoering van de Omgevingsvisie.Daarbij staat samenwerking centraal. Eerst licht Ward de Meulemeester in grote lijnen de Omgevingsvisie toe.  Loraine Westerneng gaat in op de communicatiestrategie die gericht is op de verandering van reactieve deelname door stakeholders naar actieve deelname. Er werd gewerkt met ateliersessies en een-op-een gesprekken. De uitkomsten daarvan zijn voortdurend gedeeld met de deelnemers en ook de leden van Provinciale Staten, PS is opdrachtgever in deze. Opvallend is ook dat het beleid en nieuws steeds is online is gedeeld. De 3e fase die nu start richt zich op de communicatie in netwerken in Flevoland. Opgavengericht werken vraagt een andere rol van de communicatieprofessional: signaleren, scherp houden en agenderen. Daarbij is de rode draad het uitdragen van ‘het verhaal van Flevoland’. Dat bijzondere verhaal gaat ons allen aan als CPF-leden, of je nu werkt bij een ambtelijke organisatie of het bedrijfsleven en niet te vergeten: als inwoner van Flevoland.

5 oktober 2017
Bezoek aan Aeres Hogeschool in Dronten [foto’s]
Spreker: Selma Laarhoven, manager Communicatie & Marketing Aeres

Op donderdag 5 oktober 2017 brachten de leden van CPF een bezoek aan Aeres Hogeschool in Dronten. Selma Laarhoven, manager Communicatie & Marketing, vertelt over de merktransitie van Christelijke Agrarische Hogeschool naar Aeres Hogeschool. In september 2016 zijn CAH Vilentum en Stoas Vilentum omgedoopt tot Aeres Hogeschool. Dat ging niet zonder slag of stoot. Intern werd gevreesd voor verlies van identiteit. Daarnaast was men bang dat het loslaten van de bestaande sterke merknamen zou leiden tot teruglopende studentaantallen.

Met een uitgebreide transitiecampagne en veel persoonlijke inzet is de klus geklaard. En met succes. Het aantal aanmeldingen voor Aeres Hogeschool is in 2017 met 15% gestegen. Ook hebben we kunnen genieten van een rondleiding door het prachtige gebouw van Aeres. De filosofie over duurzaam gebruik van het gebouw en de toepassing daarvan in het gehele gebouw zet zich voort in de prettige sfeer die er hangt.

13 juli 2017
Bezoek aan KFC aan de A6 in Lelystad
Sprekers: Onno Vermooten, directeur van het Concern voor Werk en Johan Tijink, directeur van KFC Lelystad
23 mei 2017
Bezoek aan Yakult in Almere
Spreker: Jan-Albert Blaauw, communicatiemanager Yakult

Iedereen kent het kleintje Yakult en weet dat je je dag er goed mee kunt beginnen. Jan-Albert Blaauw, communicatiemanager bij Yakult, neemt ons mee in het verhaal achter het merk Yakult. Het Japanse bedrijf bestaat sinds 1935 toen Dr Minouri Shirota de Lacto bacillus shiroto heeft ontdekt. Deze bacterie wordt toegevoegd aan de zuiveldrank in de kleine flesjes. Het Japanse bedrijf Yakult heeft zijn Europese productie in Almere ondergebracht.
Tegenwoordig werken wereldwijd 250 wetenschappers aan onderzoek voor het bedrijf. In Japan zijn nog steeds de traditionele Yakult ladies actief, zij brengen daar de flesjes naar de mensen toe. In Japan heeft Yakult 40.000 medewerkers en wereldwijd nog eens 40.000. In 38 landen worden 25 miljoen flesjes/dag geproduceerd. Het bedrijf beschikt wereldwijd over 29 fabrieken.
Tijdens de bijeenkomst bespraken we de lastige kanten van marketing communicatie. Hoe spreek je nieuwe doelgroepen aan? Na een moeilijke periode zijn er zeer positieve ontwikkelingen voor Yakult. Hieraan zie je dat de lange termijn aanpak en visie van Yakult goed werkt. De nieuwe productontwikkeling slaat ook aan, met name de varianten waarin bijna geen suiker zit. Drinkers van het kleintje Yakult weten dat het zuiveldrankje goed voor hen is en hebben niet de directe associatie met de bacterie en darmwerking. De campagnes zijn neutraal en gericht op het gezin. Yakult richt zich op een breed publiek dat zeer welkom is voor een bezoek aan de Almeerse fabriek en het bezoekerscentrum om kennis te nemen van de boodschap van Yakult. Jan-Albert Blaauw noemt de uitzonderlijke hoge kwaliteit drinkwater als één van de factoren om zich in Almere te vestigen en daarnaast de centrale ligging en de nabijheid van Schiphol. Bovendien heeft Almere een heel goed vestigingsklimaat. De filosofie van het bedrijf is ‘Working on a healthy society’ en dit zie je terug in de lokale en landelijke sponsoring van concerten.

Vereniging voor communicatieprofessionals in Flevoland