cpf logo

Bedrijfsbezoek Flevoziekenhuis en ALV – terugblik

Donderdag 7 juli waren we te gast bij het Flevoziekenhuis voor een bedrijfsbezoek en de ALV van het Communicatieplatform Flevoland. We kijken terug op een inspirerende ontmoeting voor en met onze leden, naast een formele ledenvergadering en dat in een gastvrije omgeving.

Bedrijfsbezoek Flevoziekenhuis

Met feitelijke informatie, een blik op ambitie, visie en missie werden we door Majella de Spaey meegenomen in het operationele deel van het ziekenhuis. En feitelijke informatie was ook onderdeel van een quiz, gewonnen door Dick Nauta!

Crisiscommunicatie in coronatijd: wat betekent dit voor een dag als …. Communicatieadviseur? Ieke Kramer vertelde over de hectiek tijdens de eerste coronagolf, de invloed op de dagelijkse werkzaamheden, de afstemming binnen de organisatie met de diverse afdelingen en directie, het maatwerk in communicatie en flexibiliteit van de medewerkers. Onderschreven door veelzeggende beelden die we allemaal nog kennen ….

Klanttevredenheid in een ziekenhuis, iets wat het Flevoziekenhuis hoog in het vaandel heeft. Sarah Stiphout vertelt over de patient journey, de ervaring met de diverse zorgverleners van de patiënt bij binnenkomst in het ziekenhuis tot het verlaten van het ziekenhuis. Bij de ambities van het ziekenhuis past relevante communicatie in begrijpelijke taal. En begrijpelijke taal is een interessante ontwikkeling binnen ons vakgebied!

Veel dank aan het team communicatie van het Flevoziekenhuis voor deze ontvangst!

ALV

Over tot de orde van de dag: de jaarlijkse ALV. Irene blikt terug op het afgelopen (corona)jaar 2021, waarin we binnen de mogelijkheden van de maatregelen digitale activiteiten hebben georganiseerd. We hebben afscheid genomen van Margriet: er is nog een bestuursfunctie vacant. We hebben contact gelegd met andere communicatienetwerken en kennis en ervaring uitgewisseld. Met een gestage groei in de afgelopen jaren in het ledental gaan we vol goede energie het nieuwe jaar in. Onze ambitie is om dit ledental uit te breiden en te verjongen.

De kascommissie (Wendelien Eringa en Margriet Papma) heeft de financiële situatie beoordeeld en goedgekeurd. Daarmee is décharge verleend aan het Jaarverslag CPF 2021 van onze vereniging. Voor volgend jaar neemt Marcel Kolder samen met Margriet Papma deel aan de kascommissie.