Bestuur

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter: Cees Steijger
Managing Consultant, Bureau Steijger.Comm
Mail Cees

Secretaris/ledenadministratie: Jan Wind
Directiesecretaris, Penitentiaire Inrichting Lelystad
Mail Jan

Penningmeester: Margriet Papma
Senior adviseur concerncommunicatie, Vitens
Mail Margriet

Margo Maneschijn
Communicatieadviseur Waterschap Zuiderzeeland
Mail Margo

Sarah Stiphout
Communicatieadviseur, GBLT
Mail Sarah

Erna Balk
Communicatieadviseur internationalisering, Hogeschool Windesheim
Mail Erna

 

 

 

Share

Vereniging voor communicatieprofessionals in Flevoland