Bestuur

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter: Cees Steijger
Managing Consultant, Bureau Steijger.Comm
Mail Cees

Secretaris/ledenadministratie: Jan Wind
Directiesecretaris, Penitentiaire Inrichting Lelystad
Mail Jan

Penningmeester: Margriet Papma
Senior adviseur concerncommunicatie, Vitens
Mail Margriet

Margo Maneschijn
Communicatieadviseur Waterschap Zuiderzeeland
Mail Margo

Sarah Stiphout
Communicatieadviseur, Flevoziekenhuis Almere
Mail Sarah

Share

Vereniging voor communicatieprofessionals in Flevoland