cpf logo

Lidmaatschap

Communicatieprofessionals uit Flevoland kunnen lid worden van het CPF. Wij verwelkomen enthousiaste professionals die nauw betrokken zijn bij het communicatievak. Het vak is altijd dynamisch en continu in ontwikkeling.

Het lidmaatschap geeft toegang tot onze bijeenkomsten, waar we het nuttige met het aangename verenigen. Journalisten kunnen geen lid worden van de vereniging.

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal communicatiemensen dat een organisatie/bedrijf in dienst heeft:

1-2 medewerkers

€50,-

3-5 medewerkers

€150,-

6-15 medewerkers

€300,-

16 of meer medewerkers

€400,-

Vragen en aanmelden

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden als lid? Neem contact op met onze secretaris Jan Wind.

Opzeggen

Opzeggingen moeten vóór 31 december van het lopende contributiejaar schriftelijk of per e-mail ontvangen zijn door het secretariaat. Zonder opzegging voor deze datum wordt je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Aan het lidmaatschap zijn ook enkele huisregels verbonden. 

Huisregels

Het lidmaatschap van het Communicatieplatform Flevoland is niet vrijblijvend. We verwachten een actieve bijdrage.

Dat kun je als volgt doen:

  • Kom naar zoveel mogelijk bijeenkomsten;
  • Breng ideeën aan voor thema’s van bijeenkomsten;
  • Bied aan om onderdelen te organiseren bijvoorbeeld door bij te dragen aan de nieuwsbrief, een blog te schrijven voor de webiste of door programmaonderdelen incidenteel voor je rekening te nemen;
  • Deel informatie via de website of de nieuwsbrief;
  • Doe verbetersuggesties.

 

Het Communicatieplatform Flevoland is een platform om vakgenoten te ontmoeten. Je mag het ledenbestand niet gebruiken voor commerciële doeleinden zoals mailings, het doen van aanbiedingen of voor acquisitieactiviteiten.

Uiteraard betaal je je lidmaatschap op tijd en geef je wijzigingen door in je NAW-gegevens door een mail te sturen naar info@communicatieplatformflevoland.nl

Aanmeldformulier