cpf logo

Maak kennis met… Marcel van der Zee

Aangenaam… Marcel van der Zee

Ik doe de communicatie bij Flever. Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een krachtige samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Vanuit Flever draaien en ondersteunen we in Flevoland tal van projecten en programma’s. Op die manier proberen wij bij te dragen aan de transformatie naar een betaalbare, goede en toegankelijke sector zorg en welzijn in Flevoland.

Vanuit deze organisatie lever ik ook mijn communicatiebijdrage aan het platform WEL in Flevoland, waar we het gedachtegoed van Positieve Gezondheid over het voetlicht te brengen bij zoveel mogelijk Flevolanders, gemeenten, bedrijven en instellingen. Positieve Gezondheid is een andere manier van denken en werken. Je helpt mensen om beter te benoemen wat belangrijk voor hen is en vertaalt dat naar te zetten stappen. Goed luisteren en kijken is hierbij essentieel, maar ook het vertrouwen in wat iemand zelf kan. Het is verbluffend hoe goed mensen zelf vaak weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren.

Beide zijn vanuit communicatie-oogpunt geweldig om aan bij te dragen. Binnen Flever bijvoorbeeld zijn we flink aan de slag met het thema Eenzaamheid. Een enorm groot onderwerp waar heel veel te doen is. Afgelopen periode druk geweest met ondermeer een conferentie in de Meerpaal in Dronten en het realiseren van een fototentoonstelling. Prachtig om daar allemaal aan mee te werken.

Vanuit WEL zijn we nu zo’n twee en half jaar bezig om het onderwerp van Positieve Gezondheid onder de aandacht te brengen. Eerst en vooral bij professionals in Flevoland, maar langzaam maar zeker proberen we ook breder in de Flevolandse samenleving bekendheid te genereren. Ook hier zijn we bezig met themabijeenkomsten, samenwerkingen en alle brede communicatie die er zoal bij komt kijken. Aan het begin van het jaar zijn we gestart met een podcast en dit groeit gestaag. Voor de komende periode staan er ook verschillende nieuwe initiatieven op de rol. Mooi om op deze manier in Flevoland te werken aan een goede, betaalbare en toekomstbestendige zorg en welzijn.