cpf logo

Winterwandeling polarisatie krijgt vervolg 

De thematische winterwandeling die we in februari jl. organiseerden in het Natuurpark Lelystad over polarisatie krijgt dit najaar een vervolg. We hebben polarisatiedeskundige Bart Brandsma uitgenodigd om over het door hem beschreven denkkader en de daarin te onderscheiden rollen nader met ons als communicatieprofessionals te bespreken. We zijn nog in gesprek over de datum en de locatie.

Tijdens de winterwandeling hebben de  deelnemers gesproken over stellingen als:

  • Als communicatieprofessional heb ik invloed op het stimuleren danwel doen afnemen van het wij-zij denken;
  • Als communicatieprofessional stem ik mijn inzet en handelen af op de door mijn werkgever gewenste doelstelling;
  • Communicatieprofessionals zijn van nature bruggenbouwers;  daarom moet hun werk altijd in dienst staan van de-escalatie / depolarisatie;
  • Overheidshandelen moet altijd gericht zijn op depolarisatie.
  • Communicatie is daarin het belangrijkste instrument;
  • Communicatie is heel vaak de zondebok als de doelstelling(en) van mijn organisatie niet worden gehaald;
  • Herken je in je werk het oerthema van ‘de elite’ versus ‘het volk’?

 

In de najaarsbijeenkomst met Bart Brandsma hopen we het thema ‘polarisatie’, onze ervaringen daarmee en onze rol daarin dieper met elkaar te bespreken.