cpf logo

Meld je snel aan: 22 september 2022 – kennissessie ‘Polarisatie’ met Bart Brandsma

               donderdag 22 september – 15.00 uur – Provinciehuis, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad

Polarisatie! Wie heeft er als communicatiedeskundige niet mee te maken. Op donderdag 22 september ben je van harte welkom bij een kennissessie van Bart Brandsma. Hij is filosoof, trainer en consultant. En is schrijver van het boek ‘Polarisatie’. Hij introduceert het door hem ontwikkelde Denkkader Polarisatie. Interessant voor communicatieadviseurs, maar niet alleen voor hen. Daarom reserveren we een deel van de toegangskaarten voor anderen (niet-leden) die in hun dagelijks functioneren betrokken zijn bij bestuurlijke en maatschappelijke processen en tegengas willen bieden aan het groeiende wij-zij denken in de samenleving.

Openstelling van de CPF-sessie voor niet-leden in functies als bestuursadviseurs, politiek assistenten, bestuurders en directies van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties, lobbyisten, etc. maakt het voor communicatieadviseurs extra interessant. Het biedt gelegenheid om zowel tijdens als naderhand met hen hierover van gedachten te wisselen en de opgedane kennis in de praktijk om te zetten in (de)polarisatiestrategieën.

Beperkt aantal plaatsen

Snel inschrijven is dus geboden, want we  verwachten veel animo voor deze kennissessie bij zowel leden als niet-leden  Het aantal mogelijke deelnemers is vanwege de ruimte en het programma beperkt tot 75. Om zoveel mogelijk organisaties te laten deelnemen, kan het bestuur besluiten om het aantal deelnemers per organisatie/bedrijf te beperken tot 2 of 3.

Kleine bijdrage niet-leden

Waar de sessie voor leden van het CPF gratis is, zal van niet-leden een kleine bijdrage van € 35,- worden gevraagd. Communicatieprofessionals die nog geen lid zijn van het CPF, maar wel de bijeenkomst met Bart Brandsma willen bijwonen, kunnen naderhand alsnog lid worden. De bijdrage van € 35,- wordt verrekend met de kosten van het jaarlidmaatschap.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst over polarisatie kan met het inschrijfformulier hieronder. Na aanmelding ontvangen niet-leden een factuur. Zodra de betaling binnen is – en het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt – wordt een bevestiging van deelname gestuurd.

Insidepolarisation.nl

Wie geïnteresseerd is en zich alvast wil inlezen en voorbereiden op deelname aan de informatiesessie met Bart Brandsma kan meer lezen op de website www.insidepolarisation.nl , een platform dat is ontwikkeld om professionals in staat te stellen adequate antwoorden te vinden op wij-zij denken binnen hun eigen werkveld.

Aanmeldformulier